กรมปศุสัตว์ประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการธนาคารโค-กระบือฯครั้งที่ 1/2556 พิมพ์
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2013 เวลา 14:22 น.
11 03 56 01นายสัตวแพทย์ทฤษดี  อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2556 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 11 มี.ค. 56