สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดการอบรม หลักสูตร “พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ในโรงงาน” รุ่นที่ 2 พิมพ์
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 เวลา 14:39 น.

2555  03 12b05

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “พนักงานตรวจเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ในโรงงาน” รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.