กรมปศุสัตว์ประชุมคณะทำงานด้านเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัยเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ครั้งที่ 1/56 พิมพ์
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2013 เวลา 10:45 น.
13 03 56 1นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานด้านเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัยเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ครั้งที่ 1/2556 ณ กรมปศุสัตว์ กทม. 
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 13 มี.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 มีนาคม 2013 เวลา 11:10 น.