กรมปศุสัตว์ จัดสัมมนา สุขศาสตร์การตรวจเนื้อสัตว์ และพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2013 เวลา 11:55 น.
14 03 56 01สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนา เรื่อง สุขศาสตร์การตรวจเนื้อสัตว์และพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ (Pathogenic Reduction Program) สำหรับเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ ส่วนตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส.  14 มี.ค. 56

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2013 เวลา 16:40 น.