รอธ.อภัย เปิดสัมมนา คนภูมิภาค จังหวัดสงขลา พิมพ์
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2013 เวลา 09:53 น.

2556 03 25a05

นายอภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา
โครงการคนภูมิภาค : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์
โดย สำนักเลขานุการกรม
วันที่ 20-22 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์พลาซ่า จังหวัดสงขลา

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2013 เวลา 16:37 น.