สัตวแพทย์หญิงวิมลพร รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม พนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำท้องถิ่น พิมพ์
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 09:57 น.

altสัตวแพทย์หญิงวิมลพร รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม พนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำท้องถิ่น

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน

เปิดโครงการฝึกอบรม พนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำท้องถิ่น

วันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ 27 รีสอร์ท อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(21มี.ค.56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 เมษายน 2013 เวลา 10:42 น.