สัตวแพทย์หญิงวิมลพร รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการ “กระบวนงานการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก” พิมพ์
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 09:59 น.

altสัตวแพทย์หญิงวิมลพร รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการ “กระบวนงานการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก”

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน

เปิดโครงการฝึกอบรม “กระบวนงานการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก”

ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 1

วันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(26มี.ค.56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:21 น.