กรมปศุสัตว์ ประชุม คณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/56 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2013 เวลา 17:33 น.
26 03 56d 02นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2556 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 26 มี.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2013 เวลา 17:36 น.