นายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมด้านโคนมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พิมพ์
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2013 เวลา 12:11 น.

 

altนายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมด้านโคนมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

 

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมด้านโคนมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO และกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ หรือ CFC วันที่ 23 เมษายน 2556 ณ อาคารกลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อ/นม เชียงใหม่  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:22 น.