อปส. ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พิมพ์
วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2013 เวลา 08:22 น.

2556 05 03a05 

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖
และมอบใบประกาศฯ เชิดชูเกียรติแก่นายก อบต.ปลาค้าว

มอบแร่ธาตุก้อนและยาถ่ายพยาธิแก่ตัวแทนเกษตรกรโครงการธนาคาร โค-กระบือฯ
มอบหญ้าแห้งแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ต.ปลาค้าว
จากนั้นเป็นประธานตัดริบบิ้น ปล่อยขบวนรถออกปฏิบัติการ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
ณ ศาลากลางบ้านถ่อนใหญ่ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2013 เวลา 08:34 น.