สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พิมพ์
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:19 น.

2556 05 08a23สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖

ทรงปล่อยโค เข้าโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ซึ่งกรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่ นายศักดา ผลจิตร
เกษตรกรอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเพิ่มผลผลิตและใช้แรงงานในการเกษตร
ภายใต้หลักการชองโครงการฯ
ทรงปล่อยนกปรอทหัวโขน ปล่อยปลาและเต่าส่วนพระองค์ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา
ในการนี้ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
และข้าราชการกรมปศุสัตว์ เฝ้าฯรับเสด็จฯ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ
ภาพ/ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:29 น.