กรมปศุสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (90/2556) พิมพ์
วันพุธที่ 25 กันยายน 2013 เวลา 15:24 น.

กรมปศุสัตว์ จัดเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งได้เตรียมเสบียงอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์สัตว์ แร่ธาตุ รวมทั้งออกหน่วยปศุสัตวเคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือ

 

อธิบดีฯทฤษดี ชาวสวนเจริญ กล่าวว่า จากสภาวะการณ์ที่มีน้ำท่วมในบางพื้นที่ สร้างความเสียหาย แก่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์จึงได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกร ในเบื้องต้นกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านพืชอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ต่างๆ เป็นการเฉพาะหน้า โดยให้การสนับสนุนหญ้าแห้ง หญ้าสด ท่อนพันธุ์ เวชภัณฑ์ยาสัตว์ พร้อมทั้งจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน ดูแลสุขภาพสัตว์ ทั้งยังให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ /สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ซึ่งมี 29 แห่งทั่วประเทศได้เตรียมเสบียงอาหารสัตว์ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยในพื้นที่ ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีฯ ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในหลาย หลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

                        “ กรมปศุสัตว์เตือนเกษตรกรให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยอพยพสัตว์ขึ้นที่สูง ที่น้ำท่วมไม่ถึง จากสภาพอากาศที่แปรปรวน อาจยังคงมีฝนตกต่อไปอีกในบางพื้นที่ จึงขอเตือนเกษตรกรระมัดระวังภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม หากต้องการความช่วยเหลือให้ประสานขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือหน่วยงานปศุสัตว์อื่นๆ ใกล้บ้านท่าน ” อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

 

******************************

 

ข้อมูล : กรมปศุสัตว์

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์