สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ณ 29 ก.ย.56 (94/2556) พิมพ์
วันอังคารที่ 01 ตุลาคม 2013 เวลา 08:07 น.

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก นั้น กรมปศุสัตว์ได้สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 จนถึง ปัจจุบัน (วันที่ 29 กันยายน 2556) พบว่า มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจำนวน 14 จังหวัด คือ อยุธยา ลพบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ เลย แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี บุรีรัมย์ จำนวน 52 อำเภอ 128 ตำบล 454 หมู่บ้าน เกษตรกร 21,547 ราย มีสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจำนวน 356,406 ตัว เป็นโค 28,244 ตัว กระบือ 13,513 ตัว สุกร 13,716 ตัว แพะ 422 ตัว แกะ 18 ตัว ไก่พื้นเมือง 171,090 ตัว ไก่ไข่ 529 ตัว ไก่เนื้อ 78,604 ตัว เป็ดไข่ 7,808 ตัว เป็ดเนื้อ 42,450 ตัว ห่าน 12 ตัว เป็นแปลงหญ้า จำนวน 648 ไร่

 

ส่วนการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้านั้น ทางกรมปศุสัตว์ได้อพยพสัตว์จำนวน 57,796 ตัว เป็นโค 3,501 ตัว กระบือ 5,230 ตัว สุกร 1,083 ตัว ไก่พื้นเมือง 34,322 ตัว และ เป็ดเนื้อ 13,472 ตัว ให้การสนับสนุนอาหารสัตว์ เป็นพืชอาหารสัตว์ (หญ้าแห้ง) 129,170 กิโลกรัม ให้การดูแลสัตว์ โดยการรักษาสัตว์ป่วย จำนวน 480 ตัว สร้างเสริมสุขภาพโดยการถ่ายพยาธิหรือให้อาหารเสริม 3,373 ตัว

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังมีสัตว์เสียหายเบื้องต้น จำนวน 30,234 ตัว เป็นกระบือ 2 ตัว สุกร 4 ตัว แพะ 3 ตัว ไก่พื้นเมือง 9,856 ตัว ไก่ไข่ 69 ตัว ไก่เนื้อ 20,085 ตัว เป็ดไข่ 124 ตัว เป็ดเนื้อ 83 ตัว ห่าน 8 ตัว

ทางด้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน และอำเภอเสนา เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบ จำนวน 163 ราย โค-กระบือ 29 ราย จำนวน 246 ตัว ไก่พื้นเมือง 32 ราย จำนวน 2,549 ตัว รวมทั้งสัตว์ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 3,258 ตัว ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว โดยมอบหญ้าแห้ง 5,000 กิโลกรัม แร่ธาตุ 92 ก้อน ยาถ่ายพยาธิ 200 ขวด ยาปฏิชีวนะ 216 ซอง และวิตามิน 216 ซอง

ดังนั้น หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายใด ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร./โทรสาร 0-2653-4477 หรือ 0-2653-4444 ต่อ 2273 และ 3315 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อไป อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด

                     

 

ข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์   สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                                           

ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม กลุ่มเผยแพร่ฯ สลก.            

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 15:28 น.