กรมปศุสัตว์ออกหน่วยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลก (138/2555) พิมพ์
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 09:19 น.

กรมปศุสัตว์ออกหน่วยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลก

                   นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุกทกภัย หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกได้จัดเตรียมแร่ธาตุก้อน จำนวน 100 ก้อน ยาปฏิชีวนะละลายน้ำ 1,000 ซอง วิตามินละลายน้ำ 500 ขวด สมุนไพรพ่นแผล 400 ขวด ยาถ่ายพยาธิ ชนิดน้ำ 500 ขวด ยาฆ่าเชื้อ 100 ขวด ครีมทาแผล 100 กระปุก และหญ้าอัดฟ่อน จำนวน 200 ฟ่อน พร้อมให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงขึ้นพื้นที่สูงที่ปลอดภัย และออกหน่วยดูแลสุขภาพสัตว์ ส่วนสถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตรได้ให้ความช่วยเหลือหญ้าแห้ง จำนวน 250 ฟ่อน ท่อนพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 จำนวน 100 มัด ต้นพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 จำนวน 200 ต้น และจัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการ

            ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่หมู่ 10, 12 ตำบลท่าช้าง และหมู่ 9 ตำบลหนองแขม ที่ได้รับผลกระทบดังนี้ ไก่พื้นเมือง จำนวน 62 ราย จำนวน 2,429 ตัว เป็ด จำนวน 14 ราย จำนวน 7,580 ตัว โคเนื้อ จำนวน 2 ราย จำนวน 24 ตัว แพะ จำนวน 1 ราย จำนวน 2 ตัว และสุนัข จำนวน 55 ราย จำนวน 254 ตัว

             อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจึงขอให้พี่น้องเกษตรกร     รับฟังข้อมูลข่าวสารสถานการณ์จากภาครัฐ และสื่อต่างๆ พร้อมจัดเตรียมสถานที่เลี้ยงสัตว์ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง และทำการอพยพสัตว์เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ จัดเตรียมอาหาร ยา เกลือแร่ น้ำสะอาด และหมั่นสังเกตอาการเจ็บป่วยของปศุสัตว์ หากพบสัตว์ป่วยหรือต้องการเสบียงอาหารสัตว์ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ใกล้บ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือทันที

------------------------------------------------

ข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : จิราภรณ์ เกตุบูรณะ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์