กรมปศุสัตว์ร่วมจัดกิจกรรมในงานเกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 4 (34/2556) พิมพ์
วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:12 น.

กรมปศุสัตว์เข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งนิทรรศการ เสวนา สาธิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพในงานเกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “คุณค่าพืชพันธุ์ธัญญาหาร” ซึ่งจัดโดย นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านและนิตยสารเส้นทางเศรษฐกิจ ที่เป็นนิตยสารในสังกัดบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในงานเกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “คุณค่าพืชพันธุ์ธัญญาหาร” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร นั้น กรมปศุสัตว์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ไปร่วมด้วย ได้แก่ บูธจำหน่าย ไส้กรอก และไก่ตุ๋นยาจีน นำเสนองานวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมปศุสัตว์ ในแต่ละวัน คือ

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 – 15.00 น. เรื่อง “การแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 – 15.00 น. เรื่อง “เขียงสะอาด”

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 – 15.00 น. เรื่อง “เนื้อสัตว์ – ไข่อนามัย”

ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมงาน “เกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 4” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าเกษตรทั้งพืชและสัตว์ รวมทั้งท่านจะได้รับทราบงานวิชาการต่างๆ ที่น่าสนใจในงานดังกล่าวด้วย

 -------------------------------------------------------------

ข้อมูล/ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์