กรมปศุสัตว์สัตว์สั่งเข้ม เฝ้าระวังไข้หวัดนก และเข้มงวดการทำลายเชื้อโรคฯ(47/2556) พิมพ์
วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 10:37 น.

 กรมปศุสัตว์สัตว์สั่งเข้ม เฝ้าระวังไข้หวัดนก และเข้มงวดการทำลายเชื้อโรคบุคคลพร้อมยานพาหนะทุกชนิด ในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา (47/2556)

            นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้ด่านกักสัตว์ที่มีแนวเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ตรวจเข้มพร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ สัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก รวมถึงไข่ที่ใช้สำหรับทำพันธุ์ เพราะสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศกัมพูชาได้เกิดโรคไข้หวัดนก H๕N๑ ในพื้นที่จังหวัดกัมปงธม จนทำให้มีผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้เสียชีวิตชื่อ นายเทือน เดือน อายุ ๓๕ ปี โดยนายแพทย์จุม เนีย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัง แอก ในจังหวัดกัมปงธม ระบุว่าการเสียชีวิตนั้น สาเหตุเกิดจาก นายเทือน เดือน นำไก่ที่ป่วยตายมาปรุงเป็นอาหารรับประทาน และเริ่มมีอาการตัวร้อนมาก ไอ เป็นไข้หวัดอย่างรุนแรง ญาติได้นำส่งรักษาตัวที่ โรงพยาบาลบัง แอก เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่อาการไม่ดีขึ้นจนทำให้เสียชีวิตในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยแพทย์ลงความเห็นว่า นายเทือน เดือน เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดนก H๕N๑ ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตร ของประเทศกัมพูชา ได้ร่วมมือกันส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำการควบคุมพื้นที่ที่เกิดโรคดังกล่าวแล้ว

 นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงได้สั่งการให้ตรวจเข้มและทำลายเชื้อโรคยานพาหนะ รวมถึงบุคคลที่เข้า ออกตามแนวชายแดน ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

            ๑. ไม่อนุญาตให้นำไก่ เป็ด ห่าน และนก รวมถึงไข่ที่ใช้สำหรับทำพันธุ์ และซากสัตว์ปีก ดังกล่าว จากประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกเข้าราชอาณาจักรจนกว่าสถานการณ์โรคจะสงบ

            ๒. ด่านกักสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแนวชายแดน เช่น ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทหาร ตำรวจตระเวน-ชายแดน เป็นต้น ตรวจสอบ ตรวจค้นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างละเอียดว่ามีการลักลอบนำสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกเข้าราชอาณาจักรหรือไม่ ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน หรือรถเข็น ตลอดจนการเดินทางเท้าเข้ามา หากพบการกระทำผิดให้จับกุมดำเนินคดี ยึดของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์ หากพบว่าเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดให้ทำลายตามกฎหมายว่าด้วย   โรคระบาดสัตว์ต่อไป

            ๓. เจ้าหน้าที่ของด่านกักสัตว์ตั้งจุดตรวจพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณจุดผ่านแดน โดยให้พ่นยานพาหนะทุกคันที่สงสัยว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรค ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ตลอดจนรถเข็น โดยเน้นให้ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อแรงดันสูงที่ล้อรถและบริเวณใต้ท้องรถ หากเป็นรถบรรทุกสัตว์ให้ฉีดพ่นทั้งบริเวณที่บรรทุกสัตว์ให้เปียกชุ่ม และใช้แผ่นยางสำหรับใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ-โรคสำหรับบุคคลและพาหนะทุกชนิด

            ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนบริเวณแนวชายแดน ตลอดจนผู้ที่เดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักรให้ระมัดระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก ตลอดจนขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการลักลอบนำเข้าสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก

            ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบบริเวณแนวชายแดนมีการพบปะหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโรคระบาดสัตว์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นประจำทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

            ๖. ด่านกักสัตว์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลาดตระวนดักซุ่มหาข่าวการลักลอบนำเข้าสัตว์และซากสัตว์เป็นประจำ พร้อมทั้งดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวด

            และสุดท้ายต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานทุกฝ่ายให้ดำเนินงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ       โรคไข้หวัดนกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทย

****************************

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์                                                                                                                                          เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 10:38 น.