กิจกรรมแถลงข่าวการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พิมพ์
เขียนโดย รัตนาภรณ์ เรพล   
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 13:33 น.

Image00004     เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดกระบี่ และภาคเอกชน จัดแถลงข่าวการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 โดยมีนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชน ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

     การจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นระว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้มีการพัฒนาด้านการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูป และการตลาด ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ภายในงานมีกิจกรรมประชุม/เสวนาเกษตรกร สานสัมพันธ์เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ นิทรรศการความรู้ด้านการเลี้ยงแพะ แข่งขันทำอาหารจากเนื้อแพะ จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากแพะ และประกวดพันธ์ุแพะชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าว : รัตนาภรณ์  เรพล

ภาพ : วัชรนันท์  แนวถาวร

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:49 น.