เชิญชวนร่วมชมการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พิมพ์
เขียนโดย จรรยา   
วันศุกร์ที่ 02 กันยายน 2016 เวลา 11:28 น.

news2016090601

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกันจัดงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด "ตลาดเกษตรดิจิทัล" นำเทคโนโลยีเสริมช่องทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 – 25 กันยายน 2559

กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมงานและเลือกซื้อสินค้าจากกรมปศุสัตว์ อาทิ ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ ไส้กรอกเวียนนา ไส้กรอกคนักเวอร์ท เพรสแฮม ไส้กรอกอีสาน แหนม หมูยอ เป็นต้น และร่วมชมการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 3 เมนู ตามวันและเวลา ดังนี้

วันที่ 5 กันยายน 2559

เวลา 10.00น. -11.00น. ชมการสาธิตการแปรรูปไส้กรอกอีสาน

วันที่ 13 กันยายน 2559

เวลา 10.00น. -11.00น. ชมการสาธิตการแปรรูปไส้อั่ว

วันที่ 15 กันยายน 2559

เวลา 10.00น. – 11.00น. ชมการสาธิตการแปรรูปแหนม

 

ภาพ/ข่าว : จรรยา เณรศรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 10:07 น.