จัดนิทรรศการ ในงาน "ตลาดข้าวประชารัฐ" พิมพ์
เขียนโดย พิษณุ โงนมณี   
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:44 น.

Image00001วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 นำโดย นายชัชวาล ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดนิทรรศการให้ความรู้และนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ไก่งวง ในงาน "ตลาดข้าวประชารัฐ" ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และนางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน

ข่าว/ภาพ : พิษณุ  โงนมณี

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2016 เวลา 11:28 น.