โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์" พิมพ์
เขียนโดย จิระพงษ์ ยุบลศรี   
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:46 น.

เอกสารประกอบการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7 -9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:50 น.