โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรญี่ปุ่น ประจำปี 2563 พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2019 เวลา 11:18 น.

 

1554992953404

คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรญี่ปุ่น ประจำปี 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2019 เวลา 15:27 น.