ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ทางรอดเกษตรไทยก้าวใหม่หลังภัยวิกฤติ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 18:54 น.

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ทางรอดเกษตรไทยก้าวใหม่หลังภัยวิกฤติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 120 ปี ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 2-3 เมษายน 2555 กำหนดการสัมมนา