รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานราชการ และพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:19 น.

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  จำนวน  2  อัตรา

 

- ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ชั้น 5  ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 พฤษภาคม  2557  ในวันและเวลาราชการ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  29  พฤษภาคม  2557

รายละเอียดและประกาศรับสมัคร