ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2014 เวลา 11:19 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล