ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:46 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:35 น.