ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิมพ์
เขียนโดย จิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์   
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2020 เวลา 10:46 น.

<< คลิกเพื่อดาว์นโหลด >>ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์

 

<< คลิกเพื่อดาว์นโหลด >> ใบสมัครบุคคลผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2020 เวลา 10:53 น.