รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 12 กันยายน 2012 เวลา 10:52 น.

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

          -  ขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 5 ตึกชัยอัศวรักษ์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 กันยายน 2555
ในวันและเวลาราชการ

           -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 26 กันยายน 2555

รายละเอียดและประกาศรับสมัคร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 10:35 น.