ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2016 เวลา 11:23 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาซื้อตู้รมควัน เครื่องปิดฝากระป๋อง เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน ชุดเครื่องทำความเย็น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว