ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:40 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)