ปริมาณโคเนื้อในอาร์เจนติน่าลดต่ำสุดในรอบ 20 ปี พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 07:00 น.
 
รายงานข่าวจาก Meat and Livestock Australia แจ้งว่าในปี 2554  การฆ่าโคเนื้อของอาร์เจนติน่ามีปริมาณทั้งสิ้น 10.8 ล้านตัว ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.7 และลดลงจากปี 2552  ถึงร้อยละ 32.5 จากสาเหตุภาวะแห้งแล้งเมื่อหลายปีก่อน และที่สำคัญจากการฆ่าโคเพศเมียถึงร้อยละ 39 ของปริมาณโคเนื้อที่ถูกฆ่าทั้งหมด ซึ่งตาม CICCRA กำหนดว่าหากมีจำนวนโคเนื้อลดลงต่ำกว่าร้อยละ 43.5 จะต้องมีการฟื้นฟูระบบการผลิตใหม่
 ผลิตเนื้อโคของอาร์เจนตินาร์ในปี 2554 เท่ากับ 156,552 ตัน ลดลงร้อยละ 18.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 และลดลงถึงร้อยละ 62.7  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552   ผลผลิตเนื้อโคที่ลดลงนอกจากเกิดจากความแห้งแล้งแล้ว ยังเป็นผลจากมาตรการควบคุมราคาของรัฐบาลด้วย ส่งผลให้การส่งออกเนื้อโคของอาร์เจนตินาในตลาดโลกปรับตัวลดลงจากอันดับ 4 ในปี 2552 เป็นอันดับ 10 ในปี 2554
------------------------------------------------
 
สรุปโดย : นางสาวเพลินพรรณ  เขตต์กัน กลุ่มความร่วมมือปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ที่มา : The BeefSite Newsletter – 22 February 2011