ไอร์แลนด์ขยายความร่วมมือทางการค้า การส่งออกนมและอาหารไปยังจีน พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 07:00 น.
          นาย Xi Jinping รองประธานาธิบดีของจีน ได้เดินทางเยือนเมือง Shannon ประเทศไอร์แลนด์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและให้ความ สำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างภาคการผลิตนมและอาหารเกษตร  ในโอกาสนี้ Mr. Simon Coveney รัฐมนตรีเกษตรของไอร์แลนด์ได้แสดงความประสงค์ต้องการขยายความร่วมมือทางการค้าและเพิ่มโอกาสการส่งออกนมและอาหารไปยังจีน  พร้อมทั้งแสดงความกังวลต่อมาตรการคว่ำบาตรเนื้อของจีนที่ทำกับสหภาพยุโรป อันเกิดจากโรควัวบ้าในปี 2553
          ทั้งนี้ Mr. Xi ได้เดินทางไปศึกษาดูงานฟาร์มโคนมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ของ Mr. James Lynch ใน County Clare ซึ่ง Mr. Lynch กล่าวว่าไอร์แลนด์มีศักยภาพในการเลี้ยงโคนมเนื่องจากมีทุ่งหญ้าดี และมีฝูงโคที่ดีที่สุดในยุโรป แต่เมื่อเปรียบเทียบกับนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศผู้นำในเรื่องส่งออกนมและอาหารไปจีน พบว่าใน ช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2554 จีนนำเข้าสินค้าอาหารจากนิวซีแลนด์ประมาณ 2.31 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามความตกลงที่จัดทำระหว่างสองประเทศในปี 2551 โดยสินค้าอาหารจากนิวซีแลนด์เกือบทั้งหมดจะลดภาษีลงเป็นร้อยละ 0 ในปี 2562 ในขณะที่ไอร์แลนด์ส่งออกสินค้าอย่างเดียวกันไปปักกิ่งคิดเป็นมูลค่า 169 ล้านเหรียญสหรัฐ ไอร์แลนด์จึงมีความประสงค์จะส่งออกให้ได้เหมือนนิวซีแลนด์เพราะเห็นว่าสินค้านมของไอร์แลนด์ก็มีคุณภาพไม่แตกต่าง นอกจากนี้ยังหวังจะส่งออกเนื้อสุกร เนื้อโค อาหารทะเล โดยเฉพาะปลาแซลมอน ไปจีนด้วย
--------------------------------
 
สรุปโดย : นางสาวเพลินพรรณ  เขตต์กัน กลุ่มความร่วมมือปศุสััตว์ระหว่างประเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ที่มา : The BeefSite Newsletter – 13 February 2011