มูลค่าการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมของอาร์เจนตินาร์ในปี 2554 โน้มสูงขึ้น พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 07:00 น.
 
               การส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ของอาร์เจนตินาร์ในปี 2554 พุ่งสูงขึ้นเป็น 406,966 ตัน ซึ่งเป็นปีแรกที่การส่งออกนมและผลิตภัณฑ์สูงกว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อ สร้างเงินตราต่างประเทศให้กับประเทศมหาศาลถึง 1,527 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่การส่งออกเนื้อมีมูลค่าต่ำลงเท่ากับ 1,492 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ระหว่างปี 2553 – 2554 เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 32 ในขณะที่มูลค่าการส่งออกเนื้อลดลงร้อยละ 15  แม้ว่าราคาเนื้อจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม
               ทั้งนีส่วนหนึ่งเป็นผลจากเมื่อหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ลดมาตรการสร้างแรงจูงใจในการเลี้ยงโคเนื้อลง ซึ่ง Mr. Schiaritti Miguel ประธาน CICCRA (Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y derivados de la República Argentina) กล่าวว่าระหว่างปี 2553-2554 มีผู้เลี้ยงโคเนื้อถึง 120 รายต้องออกจากธุรกิจนี้ไป ทำให้มีผลผลิตลดลง 12.5 ล้านตัว คิดเป็นมูลค่าผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2552 และมีแรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต้องตกงานถึง 14,000 ราย

-----------------------------------------
 
สรุปโดย : นางสาวเพลินพรรณ  เขตต์กัน กลุ่มความร่วมมือปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตวื
ที่มา : The  BeefSite Newsletter – 23 February 2011