การนำเข้าเนื้อของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 16:23 น.

Meat and Livestock Australia ระบุว่าญี่ปุ่นนำเข้าเนื้อจากสหรัฐฯ จำนวน 16,775 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ต่อปี มากที่สุดนับแต่มีการนำเข้าในปี 2549 โดยเป็นการนำเข้าเนื้อแช่แข็ง จำนวน 8,033 ตัน (เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึงร้อยละ 40 หรือเกือบเท่ากับปี 2546) ปริมาณนำเข้าราวครึ่งหนึ่งเป็นเนื้อ shoulder and round cuts ซึ่งภัตตาคารและร้านค้าปลีกนิยมใช้กัน นอกจากนี้ การนำเข้าเนื้อโคแช่เย็นจากสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมา ก็เพิ่มขึ้นอีกด้วย คือ เพิ่มร้อยละ 27 หรือราว 8,742 ตัน

การนำเข้าจากออสเตรเลียเพิ่มขึ้นทุกปี อยู่ที่ร้อยละ 12 โดยในปีนี้อยู่ที่ 32,413 ตัน ทั้งนี้ การนำเข้าจากนิวซีแลนด์ เม็กซิโก และแคนาดา ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งหน่วยงานเกษตรและปศุสัตว์ของญี่ปุ่นได้คาดการณ์ว่าปริมาณการนำเข้าในเดือนกันยายนและตุลาคม 2555 จะยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือลดลงจากในปี 2554 เล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่สูงในเดือนสิงหาคม 2555

--------------------

ที่มา : The MeatSite Newsletter : 02 October 2012

แปลและเรียบเรียงโดย : นางสาวเพลินพรรณ  เขตต์กัน  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์