ไต้หวันควบคุมการนำเข้าเนื้อโคที่มีสาร ractopamine พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2012 เวลา 00:00 น.
         meat3
          องค์กรต่าง ๆ ของไต้หวันเรียกร้องให้รัฐบาลคงไว้ซึ่งมาตรการควบคุมการนำเข้าเนื้อโคที่มีสาร ractopamine  ปนเปื้อนจากสหรัฐ
        Consumers Foundation ให้ความเห็นในระหว่างการทำประชาพิจารณ์ว่าขณะนี้ยังไม่มีระบบการควบคุมอย่างเข้มงวดที่สร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพราะยังมีรายงานการตรวจพบการปนเปื้อนของสารดังกล่าวในเนื้อสัตว์ที่นำเข้าจากสหรัฐฯ ในซุปเปอร์มาเกต จึงไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะออกประกาศอนุญาตให้มีการปนเปื้อนสาร ractopamine ในระดับที่ควบคุมได้      ในขณะที่ Homemakers Union and Foundation ซึ่งให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย กล่าวว่าปัจจุบันยังไม่มีผลการประเมินความเสี่ยงจากการใช้สารดังกล่าวที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่นเดียวกับความเห็นขององค์กรอื่น ๆ ที่สนับสนุนเกษตรกรมีความเห็นว่า การอนุญาตให้มีการดังกล่าวตกค้างในเนื้อสัตว์จะมีผลกระทบต่อเกตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและสุกร นอกจากนี้การใช้สาร ractopamine เป็น feed additive ไม่มีความจำเป็นเลย
          ทั้งนี้ Hsu Kuei-sen, chief of the Animal Husbandry Department กล่าวว่า รัฐบาลให้ การช่วยเหลือและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อและสุกรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกระตุ้นให้มีการบริโภคผลิตภัณฑ์ในประเทศมากยิ่งขึ้นเพราะในปัจจุบันมี การบริโภคเนื้อโคที่ผลิตภายในประเทศเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ในขณะที่ Hsu Tien-lai, director of the COA's Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine กล่าวว่าการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาลคำนึงถึง หลักการด้านความปลอดภัยทางอาหาร การปกป้องเกษตรกรและอ้างอิงมาตรฐานสากล
          ปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 20 ประเทศ อนุญาตให้ใช้สาร Ractopamine ในอาหารสัตว์ และมีมากกว่า 100 ประเทศที่ไม่อนุญาตให้ใช้สารดังกล่าว อาทิเช่น ไต้หวัน จีน และ EU
-----------------------------------------
ที่มา : The BeefSite Newsletter – 22 February 2011
แปลและเรียบเรียงโดย ธานี ภาคอุทัย  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร.02 6534472
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2012 เวลา 11:29 น.