เวียดนามคว่ำบาตรสารเร่งเนื้อแดง พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 07:40 น.

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท เวียดนาม เรียกร้องให้ตระหนักถึงการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในสุกรจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ (Cao Duc Phat) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเตือนภัยต่อผู้บริโภคและการให้ความรู้ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรถึงความรุนแรงในการใช้สารกลุ่ม agonist growth-promoting hormones โดยนาย Nguyen Xuan Duong กรมปศุสัตว์เวียดนาม กล่าวว่าการบริโภคเนื้อสุกรที่ปนเปื้อนสารเหล่านี้อาจนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทและโรคมะเร็งได้

          จากผลการสำรวจของ Thanh Nien พบว่ามีการใช้สาร agonist growth-promoting hormones ในสุกรอย่างแพร่หลาย สารที่นิยมใช้ได้แก่ clenbuterol และ salbutamol ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจของ Duong’s agency  โดยทำการสำรวจเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรและเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ พบมีปริมาณสารดังกล่าวตกค้างในตัวอย่างปัสสาวะสุกรมากกว่าร้อยละ 42 และร้อยละ 24 จากตัวอย่างเนื้อสุกร ทั้งนี้ Nguoi Lao Dong รายงานว่าในจังหวัด Dong Nai มีฟาร์มสุกรมากกว่าร้อยละ 50 ของจังหวัดใช้สารเหล่านี้ เช่นเดียวกันเมือง Ba Ria Vung Tau มีฟาร์มที่ใช้สารดังกล่าวประมาณร้อยละ  20-25 เมือง Binh Duong ร้อยละ 10 และเมือง Tay Ninh ประมาณร้อยละ 5

          ผู้ประกอบการในเมือง Dong Nai กล่าวว่า สารเหล่านี้ลักลอบนำเข้าจากประเทศจีน ในถุงบรรจุที่ไม่มีฉลาก ขนาดบรรจุ 20-25 กิโลกรัม

-----------------------

แปลและสรุปโดย :  นายธานี  ภาคอุทัย  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทร. 02-6534472

ที่มา : The MeatSite Newsletter - March 16, 2012

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 08:48 น.