อุตสาหกรรมอาหารสัตว์อินโดนีเชีย : ควบรวมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 07:35 น.

บริษัท PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) และบริษัท PT Multibreeder Adirama Indonesia Tbk (Mbai) ลงนามควบรวมกิจการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและปรับโครงสร้างการลงทุน

Herry Wibowo, JPFA Director กล่าวว่าการควบรวมกิจการนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จใน 4 ประการคือ เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารและกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ เสริมสร้างประสิทธิภาพทางการเงิน ปรับปรุงโครงสร้างการร่วมทุนให้ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในตลาดหุ้น

ทั้งนี้ในปี 2554 Japfa มีทรัพย์สินจำนวน 8.26 หมื่นล้านรูเปียร์อินโดนีเชีย และ Multibreeder มีทรัพย์สิน 1.52 หมื่นล้านรูเปียร์อินโดนีเชีย

-------------------------------------------

แปลและเรียบเรียงโดย : นายธานี  ภาคอุทัย  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทร. 02 6534472

ที่มา : The PigSite Newsletter – 16 April 2012

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 07:36 น.