รายงานความคืบหน้าเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Schmallenberg พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2012 เวลา 13:25 น.

รายงานข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Schmallenberg ในประเทศยุโรป 8 ประเทศ พบว่ามีการแพร่ระบาดในฟาร์มต่าง ๆ เกือบ 3,000 แห่งแล้ว โดยพบการแพร่ระบาดในฟาร์มเลี้ยงโคเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเทียบกับเดือนก่อน หรือราว 590 แห่ง  ส่งผลให้ตลาดการค้าโคมีชีวิตในตุรกีและรัสเซียซึ่งเป็นตลาดการส่งออกโคที่สำคัญมีปริมาณลดลงราว 200,000 ตัว ในขณะที่ฟาร์มเลี้ยงแกะพบการแพร่ระบาดของโรคลดลง

รายงานการศึกษาจากเยอรมันยืนยันว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวจะไม่ติดต่อถึงมนุษย์อย่างแน่นอน โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Robert Koch ได้นำตัวอย่างเลือดจากจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะจำนวน 60 ราย ที่เลี้ยงแกะติดเชื้อ Schmallenberg นี้มาตรวจสอบ ผลการศึกษาไม่พบว่ามีเชื้อไวรัสดังกล่าวในกระแสเลือด

ในขณะที่เวลส์กำลังค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการควบคุมการเกิดแมลงซึ่งเป็นพาหะโรคให้มีน้อยที่สุด โดยผลการวิจัยพบว่าเชื้อแบทีเรีย entomopathogenic สามารถทำลายตัวอ่อนของแมลงที่มีเชื้อ Culicoides nubeculosus ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลทดลองจากห้องปฏิบัติการพบว่า เชื้อ V275 ที่สกัดจากเชื้อรามีผลในการควบคุมแมลงในห้องทดลอง สอดคล้องกับการทดลองในห้องปฏิบัติการบางแห่งที่พบว่ามีฤทธิ์ฆ่าแมลงตัวเต็มวัยสูงถึงร้อยละ 100 ในระยะเวลา 5 วัน ซึ่งทีมนักวิจัยกำลังค้นหาวิธีในการใช้เชื้อราดังกล่าวล่อแมลงตัวเต็มวัยมาติดกับสปอร์ของเชื้อรา เพื่อให้ได้ผลการทำลายที่ดีกว่า ลดการใช้จำนวนเชื้อราลง ให้ผลที่แม่นยำและตรงต่อเป้าหมายในการฆ่าแมลงดังกล่าว

----------------------------------

แปลและเรียบเรียงโดย : นางสาวเพลินพรรณ  เขตต์กัน สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทร. 02 6534472

ที่มา : The BeefSite Newsletter – 11 April 2012