ระดับราคาอาหารโลกยังมีเสถียรภาพ พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 12:00 น.

วารสารดัชนีราคาสินค้าอาหารของ FAO รายงานว่าระดับราคาอาหารโลกในเดือนมีนาคม 2555 ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากระดับราคาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กล่าวคืออยู่ที่ระดับราคาเฉลี่ย 216 จุด จากเดือนก่อนที่อยู่ระดับ 215 จุด โดยน้ำมันเป็นสินค้าชนิดเดียวที่มีราคาแข็งสุด ในขณะที่น้ำนมมีราคาลดต่ำลง ดัชนีราคาเนื้อโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 178 จุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน

ราคาสุกรและแกะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ในขณะที่ราคาสัตว์ปีกอ่อนตัวลง เนื่องจากอุปสงค์การนำเข้าลดลง แต่อุปทานการส่งออกยังมีอยู่มาก ซึ่งคาดว่าในไตรมาสแรกนี้ ราคาเนื้อโดยเฉลี่ยจะสูงกว่าราคาในปีที่แล้วอยู่ประมาณร้อยละ 3.5

ตลาดสุกรชำแหละในยุโรปยังคงมีเสถียรภาพ โดยมีปริมาณสุกรเพียงพอแม้จะมีเทศกาลอีสเตอร์ก็ตาม ที่ฝรั่งเศสพบว่า ปริมาณที่เสนอขายลดลงเล็กน้อยเนื่องจากความต้องการสุกรในช่วงวันหยุดลดลง แต่ระดับราคายังคงทรงตัวเท่าราคาในสัปดาห์ก่อน ในขณะที่สเปน ตลาดยังคงอยู่ในภาวะสมดุล โดยราคายังคงที่อยู่อย่างน้อยประมาณสองสัปดาห์ก่อนถึงเทศกาลอีสเตอร์ เช่นเดียวกับราคาในเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เดนมาร์กและออสเตรีย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

-----------------------------
แปลและเรียบเรียงโดย : นางสาวเพลินพรรณ  เขตต์กัน  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทร. 02 6534472

ที่มา : The MeetSite Newsletter – 11 April 2012

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 12:02 น.