รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้การสนับสนุนภาคการผลิตนม พิมพ์
เขียนโดย Thanee Pak-uthai   
วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤศจิกายน 2012 เวลา 07:48 น.

กรมการเกษตรของฟิลิปปินส์กำลังดำเนินมาตรการกระตุ้นให้หน่วยงานในสังกัดรับซื้อน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมจากท้องถิ่น โดยนาย Proceso J. Alcala อธิบดีกรมการเกษตรกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นกลยุทธ์หนึ่งของรัฐบาลที่จะขจัดความยากจนลง

 ทั้งนี้ โคที่ให้นมหนึ่งตัวสามารถสร้างรายได้โดยเฉลี่ยให้กับเกษตรกรได้เดือนละ 7,000 เปโซ และหากเกษตรกรที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีจะสามารถเพิ่มรายได้กว่าหกเท่าตัว โดยรายได้จะตกอยู่ที่ราว 40,000 – 50,000 เปโซ ผลผลิตน้ำนมสดของฟิลิปปินส์ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องในประเทศอยู่มาก โดยความต้องการการบริโภคน้ำนมสด น้ำนมแปรรูป และผลิตภัณฑ์นมในปี 2554 อยู่ที่ 1,805 ล้านกิโลกรัม แต่ประเทศผลิตน้ำนมได้เพียง 1,645 ล้านกิโลกรัม ที่เหลือจึงต้องนำเข้าจากนิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส

------------------------------------

ที่มา : The DairySite Newsletter : 02 October 2012

แปลและเรียบเรียงโดย : นางสาวเพลินพรรณ  เขตต์กัน  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์