สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของต่างประเทศ พิมพ์
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:51 น.

สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของสหภาพยุโรป

   - อุตสาหกรรมสัตว์ปีก

สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของสหภาพญี่ปุ่น

   - กลุ่มสัตว์ปีก

   - กลุ่มโค

   - กลุ่มสุกร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:02 น.