เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "2014 Double T Dairy Industry : Taiwan & Thailand" พิมพ์
เขียนโดย เยี่ยมพร ภิเศก   
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2014 เวลา 09:15 น.

PowerPoint ประกอบการประชุมสัมมนาแนวทางพัฒนาปศุสัตว์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง "2014 Double T Dairy Industry : Taiwan & Thailand" เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเมโทร รีสอร์ท

ข้อมูล : นายธานี  ภาคอุทัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2014 เวลา 09:45 น.