นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้945
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้884
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3996
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6793
mod_vvisit_counterเดือนนี้20386
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1092841

Your IP 3.235.56.11
Today: 29 ก.ค. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

การคัดเืลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรดีเด่น - อาสาปศุสัตว์ดีเด่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 18:21 น.
ดัชนีบทความ
การคัดเืลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรดีเด่น
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่น
กลุ่มธนาคารโค-กระบือดีเด่น
โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น
อาสาปศุสัตว์ดีเด่น
ทุกหน้า

อาสาปศุสัตว์ดีเด่น

            กรมปศุสัตว์เห็นความสำคัญของอาสาสมัครเกษตรด้านปศุสัตว์ที่เรียกว่าอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการปศุสัตว์ระดับท้องที่ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้อาสาปศุสัตว์มีกำลังใจปฏิบัติงานต่อไป นั้น กรมปศุสัตว์ จึงได้มีนโยบายให้มีการมอบรางวัล “อาสาปศุสัตว์ดีเด่น” สำหรับอาสาปศุสัตว์ ที่ให้ความร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอและสามารถปฏิบัติงานได้ดีเด่นกว่าอาสาปศุสัตว์อื่นๆ เป็นผู้ได้รับรางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่น  

         ก. ประเภทของอาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจำปี มี 2 ระดับ คือ

              ระดับจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดๆ ละหนึ่งราย รวมทั้งสิ้น  77    ราย

              ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต แห่งละหนึ่งราย            รวมทั้งสิ้น  9    ราย

        ข. คณะกรรมการ ให้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา

              1. คณะกรรมการระดับจังหวัด : ดำเนินการ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  

                  หน้าที่

                      -    พิจารณาอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดๆ ละ หนึ่งราย

                      -    ส่งชื่อพร้อมประวัติของอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด  ให้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต เพื่อให้คณะกรรมการระดับสำนักงานปศุสัตว์เขตพิจารณาอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต

                     -    มอบรางวัลให้อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดในวันอาสาปศุสัตว์ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ในเดือนพฤษภาคม

             2.คณะกรรมการระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต: ดำเนินการ ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต

                   หน้าที่

                     -    พิจารณาอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต แห่งละ หนึ่งราย

                     -    ส่งรายชื่อพร้อมประวัติตามแบบประวัติอาสาปศุสัตว์ดีเด่นให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

                     -    นำอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต เดินทางมารับโล่รางวัลจากท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม   ณ กรมปศุสัตว์

       ค. คุณสมบัติของอาสาปศุสัตว์ดีเด่น 

                    -    ทำหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง โดยให้พิจารณาการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง เช่น กรณีในปีงบประมาณ 2555 ให้คณะกรรมการพิจารณาอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นต้น

                   -    มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีจริยธรรม

                   -    มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

                   -   เป็นผู้ที่สังคมหรือชุมชนให้การยอมรับ

      ง. หลักเกณฑ์การพิจารณา  ประกอบด้วย

                   -    การทำหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์               

                   -    การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น        

                   -    ความประพฤติ                                      

                   -    บุคลิกภาพ                                         

                    -    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                      

                    -    การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2012 เวลา 19:06 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.