นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้578
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1246
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7017
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8886
mod_vvisit_counterเดือนนี้19724
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1186948

Your IP 3.236.232.99
Today: 16 ต.ค. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พรทิพย์ อินทแพทย์   
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2019 เวลา 15:17 น.

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2084 ลว. 1 ตุลาคม 2562 1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (สัตว์เล็ก)

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2236 ลว. 21 ตุลาคม 2562 โครงการฝึกอบรมเกษตรกร "เพิ่มประสิทธิภาพและทักษะการจัดการฟาร์มแพะของเกษตรกร" ภายใต้โครงการแพะ-แกะล้านนา กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะจังหวัดเชียงใหม่

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2237 ลว. 21 ตุลาคม 2562 โครงการฝึกอบรมเกษตรกร "เพิ่มประสิทธิภาพและทักษะการจัดการฟาร์มแพะของเกษตรกร" ภายใต้โครงการแพะ-แกะล้านนา กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะจังหวัดลำพูน

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2238 ลว. 21 ตุลาคม 2562 โครงการฝึกอบรมเกษตรกร "เพิ่มประสิทธิภาพและทักษะการจัดการฟาร์มแพะของเกษตรกร" ภายใต้โครงการแพะ-แกะล้านนา กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะจังหวัดลำปาง

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2289 ลว. 29 ตุลาคม 2562 โครงการเสวนา หลักสูตร "การเสวนาเครือข่ายการเลี้ยงหมูหลุ่ม ครั้งที่ 2"

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/2518 ลว. 24 พฤศจิกายน 2562 1. โครงการฝึกอบรมเกษตรกร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและตลาดแพะ" ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดปศุสัตว์ (แพะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 2. โครงการฝึกอบรมเกษตรกร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะในพื้นที่เขต 3" ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 3. โครงการฝึกอบรมเกษตรกร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะนม" ภายใต้โครงการพัฒนาการเลี้ยงแพะนม ปีงบประมาณ 2563 4. โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาองค์ความรู้สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม" ภายใต้โครงการพัฒนาการเลี้ยงหมูหลุม ประจำปีงบประมาณ 2563

 

กลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2325 ลว. 7 พฤศจิกายน 2562 โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี"

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2374 ลว. 12 พฤศจิกายน 2562 โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/2534 ลว. 2 ธันวาคม 2562 โครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคนม)

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2376 ลว. 12 พฤศจิกายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/40 ลว. 8 มกราคม 2563 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรฟาร์มเยาวชนโคนม

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (สัตว์ปีก) 

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/2438 ลว. 17 พฤศจิกายน 2562 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็ง 2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตามแนวทางเกษตรสมัยใหม่ หลักสูตร "การเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยใช้เทคโนโลยีตามแนวทางเกษตรสมัยใหม่ และการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้เข้าสู่มาตรฐาน GFM" 4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตไข่ไก่ไร้สารปฏิชีวนะ หลักสูตร "ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้สมุนไพร สรรพคุณ จุลินทรีย์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่" 5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็ง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร "การผลิตอาหารสัตว์ปีกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น"การเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 -หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614 / 2586 ลว. 9 ธันวาคม 2562 1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคเนื้อ-กระบือ)

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2416 ลว. 15 พฤศจิกายน 2562 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน ภายใต้กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม (Zoning โคเนื้อ)

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/68 ลว. 10 มกราคม 2563 ขออนุมัติในหลักการในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม 1. โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาอาชีพเสิรมการเลี้ยงโคเนื้อ ธคก." 2.โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร ปลูกพืชอาหารสัตว์ ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 3. โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่ 4.โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง/ลูกผสม 5.โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาอาชีพการเลียงหมูหลุม  6. โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ 

- หนังสือ กสส. ที่ กษ 0614/2590 ลว. 9 ธันวาคม 2563 ขออนุมัติในหลักการในการจัดประชุมฝึกอบรม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม  1. โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ผู้เลี้ยงกระบือระดับชาติ 2. โครงการสัมมนา เรื่องการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อระดับชาติ 3. โครงการสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน 4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เยาวชนคนรักควายในโรงเรียน 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:44 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.