นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้236
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1010
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6646
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9017
mod_vvisit_counterเดือนนี้28066
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1195594

Your IP 3.236.51.151
Today: 24 ต.ค. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2012 เวลา 13:54 น.
 • วิสัยทัศน์
            " วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ บริโภค สอดคล้องและ เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างยั่งยืน "
 • พันธกิจ
             1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์ และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่เหมาะสม ทั้งทางด้านธุรกิจปศุสัตว์  และการปศุสัตว์เพื่อการยังชีพในพื้นที่รับผิด ชอบรวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
             2. สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกร
 • กิจกรรม
             1. ศึกษา วิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในพื้นที่รับผิดชอบ
             2. ทดสอบเทคโนโลยีที่จะนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
             3. สาธิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว ์และรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมในการผลิตปศุสัตว์
  ในพื้นที่ เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เป็นต้น
             4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคคลเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ทิศทางการดำเนินงาน
             1.  ศึกษาวิจัย
                     -  ดำเนินการศึกษาวิจัย โดยเน้นการแก้ปัญหาให้กับระบบการผลิต การตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ของชุมชน
                     -  ศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตปศุาสัตว์ของชุมชน ในการรับรองการแข่งขันภายใต้การจัดการในระดับฟาร์มเกษตรกร
              2.  ทดสอบเทคโนโลยี
                     -  ดำเนินการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาทดสอบในศูนย์หรือฟาร์มของเกษตรกร เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าและปรับเทคโนโลยีให้เหมาะสม ก่อนที่จะถ่ายทอดให้บุคคลเป้าหมาย
              3. การสาธิต
                     -  ดำเนินการสาธิตการผลิตปศุสัตว์ในเชิงธุรกิจที่มีตลาดรองรับ โดยสร้างรูปแบบต้นแบบที่เหมาะสมในการผลิตปศุสัตว์ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยเน้นการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย  ( Food Safety ) โดยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การใช้สมุนไพรต่างๆ รักษาโรค มีระบบการประกันคุณภาพฟาร์ม และช่องทางการตลาดเพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้
             4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
                      -  ดำเนินการเป็นแหล่งฝึกอบรม และฝึกหัด ให้บุคคลเป้าหมายและผู้สนใจ นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติได้จริงอย่าง
  ครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
 • พื้นที่รับผิดชอบ
              พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวม 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ
 • ผลการดำเนินงาน
              1. ฐานเรียนรู้การปศุสัตว์ 
                       - ฐานเรียนรู้พืชอาหารสัตว์
                       - ฐานเรียนรู้พืชสมุนไพร
                       - ฐานเรียนรู้การขุนโคเนื้อ
                       - ฐานเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อแทะเล็มพืชอาหารสัตว์แบบหมุนเวียน
                       - ฐานเรียนรู้การเลี้ยงแกะเนื้อ
                       - ฐานเรียนรู้การผลิตปศุสัตว์
                       - ฐานเรียนรู้การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ในระบบเกษตร ผสมผสาน
                       - ฐานเรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ในระบบวนเกษตร
                       - ฐานเรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์
                                         
               2. งานวิชาการ 
                       -  โครงการวิจัยพัฒนาการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
                       -  รายงานผลการศึกษา การประเมินฟาร์มโคนมต้นแบบ
                       -  รายงานผลการศึกษา โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  
 • ที่ตั้ง  ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ  กม.ที่ 9  ถ.ชยางกูร  ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง
      จ.อำนาจเจริญ  Tel./Fax. 0-4554-1242   e-mail address อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 • ผู้อำนวยการศูนย์ นายประสิทธิ์  ศรีส่อ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:08 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.