นับจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1304
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1165
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2469
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8623
mod_vvisit_counterเดือนนี้29469
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1053420

Your IP 3.236.214.224
Today: 22 มิ.ย. 2021

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ปี 2552 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2012 เวลา 18:47 น.

 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์) ประจำปี พ.ศ.2552

bestfarmer 52 01ชื่อ-สกุล     นายเชาวรัตน์ อ่ำโพธิ์     

อายุ         50 ปี

การศึกษา ระดับ ปวส. ด้านเทคนิคและพาณิชยการ

ที่อยู่         301 หมู่ที่ 1 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน

bestfarmer 52 02เริ่มทำอาชีพการเกษตรเมื่อปี 2536 โดยทำพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย ต่อมาได้ทำไร่องุ่นไร้เมล็ด เมื่อปี 2543 ในพื้นที่ 60 ไร่ ในปี 2546 เริ่มเลี้ยงโคขุนและเลี้ยงแพะ-แกะ จำนวน 36 ตัว ในพื้นที่ 10 ไร่ พันธุ์แพะที่เลี้ยงเป็นพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง ต่อมาพบปัญหาในด้านการตลาด และพบว่าแพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการเลี้ยงโคขุน การทำพืชไร่ ไร่องุ่น ตลอดจน มีลู่ทางการตลาดที่ดี จึงได้เพิ่มปริมาณการเลี้ยงแพะ-แกะ ได้ขยายพื้นที่การเลี้ยงเป็น 52 ไร่ และจัดตั้งเป็นฟาร์มแพะ-แกะขึ้น ภายใต้ ชื่อ “คุณสุขฟาร์ม” ในช่วงแรกพบปัญหาในด้านสุขภาพของแพะ-แกะ เช่น โรคปอดบวม โรคพยาธิ โรคแท้งติดต่อ ปัญหาด้านอาหารสัตว์ ตลอดจนด้านการตลาด จึงได้พยายามศึกษาหาความรู้ทั้งจากเอกสาร ปรึกษาหารือกับผู้เลี้ยงแพะหรือผู้ชำนาญการ ศึกษา อบรม ดูงานในหน่วยงานต่างๆ และได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของฟาร์ม ได้แก่ พัฒนาสายพันธุ์แพะ-แกะ ให้โตเร็วและทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ จัดสร้างคอก โรงเรือน ให้เหมาะสมกับพื้นที่และลดต้นทุนค่าสร้างคอก โรงเรือนโดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์สร้าง พร้อมนี้ ได้สร้างคอก โรงเรือนในแนวเหนือ-ใต้ เพื่อให้แสงแดดส่องถึงทั่วทั้งคอกเป็นการทำลายเชื้อโรค ใช้พืชสมุนไพรช่วยในการรักษาสุขภาพแพะ-แกะ ทำวัคซีนป้องกันโรคตามกำหนดเวลา และเจาะเลือดตรวจโรคแท้งติดต่อโดยตลอด จากการดำเนินการต่างๆ จนถึงปัจจุบัน “คุณสุขฟาร์ม” เป็นฟาร์มผลิตพันธุ์แพะ-แกะโดยเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ แพะ-แกะ ทั้งพันธุ์เนื้อและพันธุ์นม มีจำนวนประมาณ 700 ตัว และ ได้รับอนุญาตให้เป็นคอกกักสัตว์เอกชน เพื่อส่งแพะ-แกะเข้าเขตปลอดโรคและนำเข้า-ส่งออกราชอาณาจักร

ผลงานและความสำเร็จของงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติและความยั่งยืนในอาชีพ

คุณเชาวรัตน์ฯ มีการพัฒนาการเลี้ยงแพะ-แกะ “คุณสุขฟาร์ม” ตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้แพะ-แกะจาก “คุณสุขฟาร์ม” เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ทั้งในด้านสายพันธุ์มีการปรับปรุงสายพันธุ์แพะเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและโตเร็ว โดยนำคุณลักษณะที่ดีของแพะ แต่ละพันธุ์มาพัฒนาสายพันธุ์ ได้แก่ การปรับปรุงแม่พันธุ์แพะให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี โดยใช้แม่พันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์แองโกลนูเบียนกับจัมปานารี ส่วนพ่อพันธุ์ใช้พ่อพันธุ์แพะที่มีคุณลักษณะโตเร็ว โครงสร้างใหญ่ และที่มีการให้นมดี ได้แก่ พ่อพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์บอร์กับพันธุ์ซาแนน สำหรับแกะนั้น แม่พันธุ์เป็นแกะพื้นเมือง พันธุ์หางขาว ซึ่งสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี ส่วนพ่อพันธุ์จะใช้พ่อพันธุ์ลูกผสมการตาดิน และลูกผสมซานต้าอีเนส ซึ่งมีการเติบโตให้เนื้อดีbestfarmer 52 03

ปัจจุบันมีการเลี้ยงแพะ-แกะ จำนวน 700 ตัว เป็นแม่พันธุ์แพะ จำนวน 500 ตัว แยกเป็นแพะเนื้อ 200 ตัว แพะนม 300 ตัว แม่พันธุ์แกะ จำนวน 100 ตัว และแพะ-แกะ เพศผู้เพื่อจำหน่ายเป็นแพะเนื้อ จำนวน 100 ตัว 

มีการจัดเตรียมแปลงหญ้าเพื่อให้มีอาหารหยาบเป็นอาหารหลักของแพะ-แกะที่เลี้ยงในฟาร์ม สำรองพืชอาหารสัตว์ โดยการหมักใบกระถิน ใบไม้ยืนต้นต่างๆ หัวมัน กากมัน ไว้เป็นอาหารให้แพะช่วงขาดแคลน วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นอาหารสัตว์ ทำให้มีอาหารสำหรับเลี้ยงแพะ-แกะ อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี

bestfarmer 52 04“คุณสุขฟาร์ม” เน้นการป้องกันโรคเป็นหลัก โดยเริ่มตั้งแต่มีการเจาะเลือด ตรวจโรคแท้งติดต่อโดยตลอด จัดทำตารางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ยังใช้พืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด ในการป้องกันรักษาโรค ทำให้ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มลง มีการวางผังฟาร์มต่างๆ อย่างเป็นสัดส่วน แยกคอกพักกักสัตว์ออกจากคอกพ่อ-แม่พันธุ์และคอกขุน จากการวางระบบการจัดการฟาร์มที่ดีทำให้ได้ใบอนุญาตให้เป็นคอกกักสัตว์เอกชน เพื่อส่งแพะ-แกะเข้าเขตปลอดโรคและนำเข้า-ส่งออกราชอาณาจักร

bestfarmer 52 05ด้านการตลาด คุณเชาวรัตน์ฯ จะผลิตแพะเพื่อจำหน่ายเป็นพันธุ์เพื่อจำหน่ายปีละประมาณ 100 – 200 ตัว และในด้านแพะเนื้อ คุณเชาวรัตน์ฯ เป็นผู้ที่วางแผนการผลิตโดยใช้การตลาดนำ ซึ่งทำให้ ผลผลิตแพะ-แกะจากฟาร์ม ตรงตามความต้องการของตลาด มีราคาที่ดีโดยตลอด โดยวางแผน การผสมพันธุ์เพื่อให้แม่แพะคลอดลูก สามารถขุนจำหน่ายสู่ตลาดในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงได้ราคาดี คือ ช่วงงาน รอมาดอนและงานเมาลิดกลาง นอกจากนี้ มีการจำหน่ายแพะเนื้อและพันธุ์แพะเพื่อออกสู่ตลาดและผู้สนใจโดยตลอดเฉลี่ยเดือนละ 50 ตัว สำหรับแกะ วางแผนการผสมพันธุ์ปีละ 1 คลอก เพื่อขุนจำหน่ายให้กับตลาดบน เฉลี่ย 10 ตัวต่อเดือน อีกทั้งยังได้เป็นผู้นำในการรวบรวมสมาชิกเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ-แกะ ซึ่งทำให้มีอำนาจต่อรองราคากับผู้ซื้อได้ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แพะ-แกะ โดยทำการฟอกหนัง เพื่อทำเป็นหมวก เข็มขัด กระเป๋า รองเท้า เพื่อจำหน่าย สำหรับแพะนม ได้นำน้ำนมแพะ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆ อาทิเช่น ครีมบำรุงผิว สบู่ เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมา คุณเชาวรัตน์ฯ มีรายได้จากการทำฟาร์มแพะ-แกะ ประมาณ 1,128,000 บาท จากการขายพันธุ์แพะ 300,000 บาท แพะขุนทั่วไป 288,000 บาท แพะขุนร่วมงานพิธีรอมาดอน, เมาลิดกลาง 200,000 บาท แกะส่งตลาดบน 240,000 บาท และผลิตภัณฑ์แพะ-แกะ เช่น กระเป๋า เข็มขัด เก้าอี้ 100,000 บาท

ความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆbestfarmer 52 06

  1. เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ตำบลลำสมพุง โดยจัดตั้งเป็นชมรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์แพะ-แกะ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านการตลาด ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 215 ราย และคุณเชาวรัตน์ฯ ได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา
  2. เป็นผู้นำนโยบายการขายรวมกันในราคาเดียว โดยประสานกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (สมาชิกชมรม) ทำให้สามารถขายได้ในราคาที่สูง ในปีที่ผ่านมา สมาชิกชมรมสามารถรวบรวมแพะจำหน่ายได้เฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า 100 ตัว คิดเป็นมูลค่า 1,800,000 บาท
  3. ให้การสนับสนุนด้านการฝึกงานด้านการเลี้ยงแพะ-แกะให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี เป็นต้น
  4. เป็นที่ฝึกอบรมด้านการเลี้ยงแพะให้เกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  5. เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะในด้านการพัฒนาสายพันธุ์ การให้อาหารสัตว์ การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ โดยร่วมวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมbestfarmer 52 07

  1. ใช้จุลินทรีย์ผสมในน้ำดื่มของแพะ-แกะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้ของอาหาร และลดกลิ่นของมูลแพะ-แกะที่ถ่ายออกมา
  2. ฉีดพ่นฟาร์มด้วยน้ำจุลินทรีย์เพื่อลดกลิ่นรบกวนและแมลงวัน
  3. ใช้จุลินทรีย์หมักมูลแพะ-แกะให้ย่อยสลายเร็วก่อนนำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์แก่พืช แปลงหญ้า ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
  4. ลดการตัดไม้ในฟาร์ม แล้วนำใบไม้ต่างๆ มาหมักเป็นอาหารแพะ-แกะ ภายใต้โครงการ “ใบไม้แลกเงิน”
  5. การนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นอาหารแพะ-แกะ ลดการเผาทำลายอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนbestfarmer 52 08

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2012 เวลา 18:57 น.
 

เรื่องล่าสุด

เรื่องน่าสนใจ

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถร้องเรียน และตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.  ทางไปรษณีย์  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม. 10400)

2.  ทางโทรศัพท์  0 2653 4444  ต่อ 3311

3.  ทางโทรสาร 0 2653 4928

4.  ทาง e-mail : gtransfer@dld.go.th

5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  อาคารชัยอัศวรักษ์  ชั้น 5  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400)


 

Copyright 2013. Bureau of Livestock Extension and Development. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

โทรศัพท์ 0 2653 4444  ต่อ 33315 โทรสาร 0 2653 4928  E-mail : Ext_project@dld.go.th

การปฏิเสธความรับผิด // ประกาศนโยบายเว็บไซต์
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai

Valid XHTML and CSS.