ลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนสัตว์ โครงการโคบาลบูรพา จ.สระแก้ว พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 03 มีนาคม 2021 เวลา 11:53 น.

256403021 (6)

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับทีมงานสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนาอาหารสัตว์, สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์, กองสารวัตรและกักกันสัตว์, ปศุสัตว์เขต 2, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว, สำนักกฎหมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนสัตว์ โครงการโคบาลบูรพา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีเกษตรกร 2,500 ราย โดยแบ่งทีมเป็น 10 ทีม เพื่อให้มีความรวดเร็วและคล่องตัวในการตรวจสอบจำนวนสัตว์ในพื้นที่

 ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนสัตว์ กับเกษตรกรในรอบนี้ จำนวน 96 ราย โดยจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประเด็นสำคัญนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป (วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 มีนาคม 2021 เวลา 12:10 น.