สรุปข้อมูลและสถิติจำนวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยง ประจำปี 2554 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2012 เวลา 13:03 น.

      - สรุปข้อมูลและสถิติจำนวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยง ประจำปี 2554

      - จำนวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงรายจังหวัด ประจำปี 2554

      - จำนวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงรายจังหวัด ระหว่างปี 2553-2554    

      - จำนวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงรายอำเภอ ระหว่างปี 2553-2554