พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2556 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:44 น.
13 05 56 01สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2556 ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง โดย นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะร่วมพิธีฯ
รายละเอียดคลิก
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 13 พ.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2013 เวลา 18:45 น.