วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 13 กรกฎาคม 2556 พิมพ์
วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2013 เวลา 11:33 น.
13 07 56 01พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่  13 กรกฎาคม  2556 ทรงปล่อยโคเพศผู้ และเพศเมียจำนวน 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯถวาย เพื่อพระราชทานแก่ นางวัชรา หม่องคำ เกษตรกรในพื้นที่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์  เพื่อนำไปขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้แรงงานภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยมี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้าฯรับเสด็จฯ ณ.ท่าวาสุกรี  กรุงเทพฯ
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 13 ก.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2013 เวลา 11:40 น.