วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 7 ธันวาคม 2555 พิมพ์
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2012 เวลา 11:11 น.

09 12 55 01สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 7 ธันวาคม 2555 ณ ท่าวาสุกรี กทม. ในพิธีปล่อยชีวิต โค จำนวน 1 คู่ เป็น เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว ปล่อยนกปรอดหัวโขน ปล่อยปลา โดย นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับพระราชทานโคที่ทรงปล่อยชีวิต  เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  ไปให้ความช่วยเหลือแก่ นายอุทัย อาจสำอาง เกษตรกรอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เลี้ยงขยายพันธุ์และใช้แรงงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อไป

ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2013 เวลา 14:34 น.